Bliscy sercu Jezusa – podręczniki

 

Od kilkunastu lat w podstawówkach uczy się religii. Mogą jej uczyć albo księża, którzy dochodzą do na szkolne lekcje, albo też zatrudnione przez szkołę świeckie osoby, które mają odpowiednie uprawnienia do nauczania tego przedmiotu. Nie ważne jednak jest, kto uczył będzie dzieci religii, obok wielu innych książek i ćwiczeń uczniowie muszą także kupić właściwe podręczniki. Podobnie jak w przypadku innych, podręczniki do religii powinny być zatwierdzone przez ministerstwo edukacji narodowej. Najczęściej dla każdej z klas przeznaczony jest komplet który się składa z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń. Dzięki temu katechizm może być przekazywany kolejnym rocznikom uczniów, którzy muszą dokupić jedynie sam zeszyt z ćwiczeniami. Dzieci chodzące do pierwszej klasy podstawówek korzystać będą najczęściej z katechizmu zatytułowanego W drodze do Emaus, w ciekawej formie wprowadza on najmłodszych w religię. Natomiast klasa druga to czas przygotowań do przyjęcia Komunii Świętej, i dla nich katecheci przeważnie wybierają najnowszy katechizm Bliscy Sercu Jezusa. Bardzo dobrze można przygotować się z niego na ten wspaniały i niezwykły dzień.

You may also like...